Česky Deutsch

Excerpts from the press

"Czech Embassy invited Chorea Historica into Estonia"

"...Předvedli různé tance z daného období, které se lišily tempem, výrazem i hudbou a vyžadovaly různé kostýmy. Publikum zaujala dynamika a emocionalita vystoupení, protože tanečníci se neomezují na pouhé provádění figur, ale rozehrávají mezi sebou s pomocí gest, úsměvů a náznaků vztahové mikropříběhy. Obecenstvo ocenilo vystoupení v obou městech dlouhotrvajícím potleskem a vyžadováním přídavků. Sál bývalé kupecké gildy v Domě černohlavců a univerzitní aula v Tartu byly prakticky plné (v obou případech přes 200 diváků). Jak účast, tak odezva předčily očekávání organizátorů. V Tallinnu měla vystoupení pozitivní ohlas i v diplomatickém sboru."

(r), http://www.czsk.net/svet/kultura.html

(Písně a tance před branami renesance, 3. 6. 2004 Tallin, 4. 6. 2004 Tartu)

"Před branami renesance ve Hvězdě"

"...Pořad Písně a tance před branami renesance oživil historickou atmosféru unikátní renesanční architektury letohrádku. Eva Kröschlová inscenuje své taneční kreace na základě výzkumů, důkladné znalosti autentických materiálů, historických zápisů a dobových svědectví. Její pojetí neulpívá na vnějších tvarech pohybů, ale odhaluje nuance vztahů. Členové souboru projevují noblesní pohybovou kulturu, vnitřní kázeň a muzikální prožitek.

Poutnické písně a tance z kláštera v Montserratu uvedly diváky do doby, kdy věřící tančili v kruhu, aby uctili zázračnou Madonu. Dvorské tance z Burgundska, tzv. "nízké tance" - basse danse, vypověděly o dvorské etiketě a společenských zvyklostech na konci středověku. Vědomí pomíjivosti lidského života tehdejší doby, plné krutých válek a mocenských ambicí připomněl Tanec Smrti - Ad mortem festinamus.

Rozverná Morisca, melodické Balady Sefardských Židů a veselé Katalánské dvorské tance byly v pořadu završeny Dvorskými tanci z Romagne, Umbrie a Marche. Petit riense - ballo in 3 - vytvořil sám Lorenzo Medici, zvaný Nádherný. Jeho tanec s graciézními poskoky, míjením v prostoru a poklekáním před dámami nenechal nikoho na pochybách o pravdivém tvrzení, že tanec v této době patřil k základnímu vzdělání šlechtice."

Jana Hošková, Lidové noviny, 16.září 2003

(Písně a tance před branami renesance, 14. 9. 2003, letohrádek Hvězda, Praha)

Dvorský tanec a divadlo

„...Ve vystoupení Čechů hrály hudba i tanec rovnocenné role. Soubor Kvinterna se specializuje na starou hudbu – a hrál výborně. Krásně zněly především středověké židovské písně. Koncertní části byly střídány tancem 3 – 4 dvojic. Důstojné kráčení, čilé poskoky, tanec s věnečky a tanec s rolničkami (s melodií upomínající na náš goralski tanec).“

Joanna Targoń, Gazeta wyborcza 11.8.2003

(Písně a tance před branami renesance, Mezinárodní festival dvorských tanců Cracovia Danza, 9.8.2003 Krakow)

"Tanec spojený s divadlem"

„...Je nutno podtrhnout, že v rámci festivalu vystoupili také čeští umělci – soubor Chorea Historica společně se souborem Kvinterna. V sobotu představili raně renesanční písně a tance v představení „Před branami renesance“. Krásný zvuk originálních starých nástrojů a zajímavé kostýmy tanečníků způsobily, že se jejich představení setkalo u obecenstva s tak vřelým přijetím.“

Agnieszka Malatyńska–Stankiewicz, Dziennik polski 11.8.2003

(Písně a tance před branami renesance, Mezinárodní festival dvorských tanců Cracovia Danza, 9.8.2003 Krakow)

"Third Summer Festival of Early Music"

"(...) in Waldstein Garden they followed a beautiful scene which included, among other things, a chess match, played by couples of dancers from Chorea Historica, by musicians and singers from Collegium Marianum, in the beautiful choreography of Dr. Eva Kröschlová, teacher at the Academy of Music. It was one of the best performances of historical dances in our country over the last few years (...)."

Michaela Freemanová, Hudební rozhledy (Music Rewievs) 9/2002

(Cesare Negri: Le Gratie d´Amore, 21. 7. 2002, Wallenstein Garden, Prague)

"Dancing Salla Terrena"

"A beautiful spectacle of this year's season was played by Collegium Marianum, and Chorea Historica on July 21st as part of the Summer Early Music Festival. The soirée, which took place in Waldstein garden, evoked, with its the historical costumes, the space of Salla Terrena and a few small pieces of the stage set, a private soirée whereat gentlemen would listen to the musicians´ play and also dance themselves. The concert was a tribute to the Milanese dance master Cesare Negri, whose collection of dances Grazie d´Amore was published 400 years ago. There were also pieces from authors who worked in the court of Rudolph the 2nd - Jakob Regnart, Alessandro Orologio, Phillip de Monte and others. Both ensembles were accompanied by soloists Marta Fadljevičová (soprano) and Jan Mikušek (alt), whose subtle chamber voices sounded great in the duets and highlighted the intimate character of the evening. The lovely, balanced expression of Collegium Marianum suitably accompanied dancers from Chorea Historica. The visible enthusiasm of all who were involved was yet another embellishment to the beautiful evening with excellent performances."

Dina Šnejdarová, Harmonie 9/2002

(Cesare Negri: Le Gratie d´Amore, 21. 7. 2002, Wallenstein Garden, Prague)