English Deutsch

Reference - Ohlasy v médiích

Chorea Historica - reportáž České Televize v pořadu Toulavá kamera

ČT 30.8.2009 - webarchív pdf


Renesanční tanec v pražském Anežském klášteře

Toulavá kamera ČT, březen 2009 - webarchív jpg


"Pěticípá hvězda"

Scéna.cz, článek Heleny Kozlové (Vivat Stella!, Anežský klášter, Praha, březen 2009)


"Krásný tanec ve starém paláci"

Pražský deník 21.2.2009: Krásný tanec ve starém paláci Pražský deník: Webová podoba; tištěná podoba


"Jak zatančit renesanční mandalu"

Lidové noviny 26.9.2008: Článek Jany Soprové o vystoupení 21.9.2008


"Vivat stella! - Ať žije hvězda Vivat stella!"

Scéna.cz: Vivat Stella! - Ať žije hvězda. Recenze Jany Soprové na vystoupení 21.9.2008


"Vivat stella! "

Pozvánka na koncert v synagoze dne 19.9.2008: Kolínský press


"Chairé & Chorea Historica "

" Po hodinovém skvělém programu taneční skupiny. Chorea Historica doprovázené neméně skvělou hudební skupinou Chairé jsem odcházel výborně naladěn. Perfektní zážitek od začátku do konce, škoda, že program trval jenom hodinu. Klidně bych vydržel dvakrát tolik."Fotograf Tomáš Lajbl
(r), http://pentax.bestsite.cz/chaire-chorea-2006.htm (Rudolfinské tance, srpen 2006 Valdštejnská zahrada, Praha)


"Velvyslanectví ČR v Estonsku pořádalo vystoupení souborů Chorea Historica a Kvinterna"

"...Předvedli různé tance z daného období, které se lišily tempem, výrazem i hudbou a vyžadovaly různé kostýmy. Publikum zaujala dynamika a emocionalita vystoupení, protože tanečníci se neomezují na pouhé provádění figur, ale rozehrávají mezi sebou s pomocí gest, úsměvů a náznaků vztahové mikropříběhy. Obecenstvo ocenilo vystoupení v obou městech dlouhotrvajícím potleskem a vyžadováním přídavků. Sál bývalé kupecké gildy v Domě černohlavců a univerzitní aula v Tartu byly prakticky plné (v obou případech přes 200 diváků). Jak účast, tak odezva předčily očekávání organizátorů. V Tallinnu měla vystoupení pozitivní ohlas i v diplomatickém sboru.
(r), http://www.czsk.net/svet/kultura.html (Písně a tance před branami renesance, 3. 6. 2004 Tallin, 4. 6. 2004 Tartu)


"Před branami renesance ve Hvězdě"

"...Pořad Písně a tance před branami renesance oživil historickou atmosféru unikátní renesanční architektury letohrádku. Eva Kröschlová inscenuje své taneční kreace na základě výzkumů, důkladné znalosti autentických materiálů, historických zápisů a dobových svědectví. Její pojetí neulpívá na vnějších tvarech pohybů, ale odhaluje nuance vztahů. Členové souboru projevují noblesní pohybovou kulturu, vnitřní kázeň a muzikální prožitek.
Poutnické písně a tance z kláštera v Montserratu uvedly diváky do doby, kdy věřící tančili v kruhu, aby uctili zázračnou Madonu. Dvorské tance z Burgundska, tzv. "nízké tance" - basse danse, vypověděly o dvorské etiketě a společenských zvyklostech na konci středověku. Vědomí pomíjivosti lidského života tehdejší doby, plné krutých válek a mocenských ambicí připomněl Tanec Smrti - Ad mortem festinamus.
Rozverná Morisca, melodické Balady Sefardských Židů a veselé Katalánské dvorské tance byly v pořadu završeny Dvorskými tanci z Romagne, Umbrie a Marche. Petit riense - ballo in 3 - vytvořil sám Lorenzo Medici, zvaný Nádherný. Jeho tanec s graciézními poskoky, míjením v prostoru a poklekáním před dámami nenechal nikoho na pochybách o pravdivém tvrzení, že tanec v této době patřil k základnímu vzdělání šlechtice."
Jana Hošková, Lidové noviny, 16.září 2003 (Písně a tance před branami renesance, 14. 9. 2003, letohrádek Hvězda, Praha)


Dvorský tanec a divadlo

„...Ve vystoupení Čechů hrály hudba i tanec rovnocenné role. Soubor Kvinterna se specializuje na starou hudbu – a hrál výborně. Krásně zněly především středověké židovské písně. Koncertní části byly střídány tancem 3 – 4 dvojic. Důstojné kráčení, čilé poskoky, tanec s věnečky a tanec s rolničkami (s melodií upomínající na náš goralski tanec).“
Joanna Targoń, Gazeta wyborcza 11.8.2003 (Písně a tance před branami renesance, Mezinárodní festival dvorských tanců Cracovia Danza, 9.8.2003 Krakow)


"Tanec spojený s divadlem"

„...Je nutno podtrhnout, že v rámci festivalu vystoupili také čeští umělci – soubor Chorea Historica společně se souborem Kvinterna. V sobotu představili raně renesanční písně a tance v představení „Před branami renesance“. Krásný zvuk originálních starých nástrojů a zajímavé kostýmy tanečníků způsobily, že se jejich představení setkalo u obecenstva s tak vřelým přijetím.“
Agnieszka Malatyńska–Stankiewicz, Dziennik polski 11.8.2003 (Písně a tance před branami renesance, Mezinárodní festival dvorských tanců Cracovia Danza, 9.8.2003 Krakow)


"Letní slavnosti staré hudby potřetí"

"...Ve Valdštejnské zahradě pak se zatajeným dechem sledovali půvabnou scénu, rozehranou – včetně šachové partie – v salle terreně několika tančícími páry dam a kavalírů ze skupiny Chorea Historica, hudebníky a zpěváky Collegia Mariana, ve znamenité choreografii dlouholeté docentky AMU Evy Kröschlové; šlo o jedno z nejlepších představení historických tanců posledních let u nás."
Michaela Freemanová, Hudební rozhledy 9/2002 (Cesare Negri: Le Gratie d´Amore, 21. 7. 2002, Valdštejnská zahrada, Praha)


"Roztančená Salla terrena"

"Příjemnou letní podívanou připravili na neděli 21. července v rámci Letních slavností staré hudby soubory Collegium Marianum a Chorea Historica. Podvečer, který se odehrál v pražské Valdštejnské zahradě, evokoval díky kostýmům, prostředí Sala terreny a několika drobným kulisám dobový soukromý podvečer, při němž si dámy a pánové poslechli hrající hudebníky, a navíc si sami zatančili. Koncert byl především poctou milánskému tanečnímu mistrovi Cesare Negrimu, jehož sbírka Le Grazie d´Amore byla vydána před 400 lety, nechyběli ale také autoři působící na dvoře Rudolfa II: Jakob Regnart, Alessandro Orologio, Phillip de Monte a další. Oba soubory doplnili sólisté Marta Fadljevičová (soprán) a Jan Mikušek (alt), jejichž jemné komorní hlasy nejenže v duetech výborně souzněly, ale také podpořily intimní ráz večera. Muzikální, vkusný a odlehčený projev Collegia Mariana byl vhodným doprovodem pro tanečníky souboru Chorea Historica. Ozdobou tohoto kvalitního provedení bylo nadšení protagonistů, které celému večeru dodávalo nezbytnou jiskru."
Dina Šnejdarová, Harmonie 9/2002 (Cesare Negri: Le Gratie d´Amore, 21. 7. 2002, Valdštejnská zahrada, Praha)