English Deutsch

O souboru

Soubor Chorea Historica založila v roce 2000 doc. Eva Kröschlová se třemi členy souboru La Fiamma - s Alenou Sokolovou, Vladimírem Kočím a Pavlem Mocem. Od roku 2001 je soubor občanským sdružením, jehož cílem je poznávání a uchování kulturního dědictví. Chorea Historica se pod odborným vedením Evy Kröschlové zabývá studiem a poučenou interpretací dobového tanečního projevu. Základem práce je rekonstrukce autentických choreografií tanečních mistrů rané a pozdní renesance jako jsou: Domenico da Piacenza, Guglielmo Ebreo, Giovanni Ambrosio, Fabritio Caroso, Thoinot Arbeau, Cesare Negri a Ercole Santucci. Zaměřuje se i na evropské tance 15. století z rukopisů Bruselského, Cerverského a na tance z období baroku, např. Gregorio Lambranci či P. Christ. Hirschmentzel. Při rekonstrukci původních tanečních pramenů se Eva Kröschlová, kromě vlastního studia učí i u dalších badatelů, jako jsou Barbara Sparti, Dorothée Wortelboer, Véronique Daniels, Jane Gingel ad. Nevyhýbá se však ani vlastní tvorbě na původní dobové hudební skladby. V součastnosti ji v tom následuje Kateřina Doležalová.

Soubor tvoří 5 párů, tj. 10 tanečníků a tanečnic, kteří mají zkušenosti s účinkováním v jiných tanečních, folklorních, divadelních či šermířských souborech a navštěvují další odborné taneční kurzy (např. Školu staré hudby a tance ve Valticích, lekce barokního tance v Týnské škole, kurzy orientálního tance).

Chorea Historica spolupracuje se soubory staré hudby a vystupuje s několika pořady tanců pozdního středověku, rané i pozdní renesance a baroku. Soubor koncertuje na různých hudebních festivalech, např. Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl, Mezinárodní festival dvorských tanců Krakow, Festival staré hudby Český Krumlov, Letní slavnosti staré hudby v Praze, Festival komorní hudby Český Krumlov, Festival Devět bran Praha, v rámci Dnů evropského dědictví EHD, a na samostatných koncertech v České republice i v zahraničí. Např. při slavnosti přijetí ČR do EU v Cáchách (2004 Aachen), nebo na koncertech českého velvyslanectví v Estonsku (2004).

V souboru Chorea Historica vystupují (v abecedním pořadí):

Mgr. Pavel Černohous * Marie Čížková * Mgr. Kateřina Doležalová, Ph.D. * Jana Passi * Ing. Lukáš Klement * Milan Keliš * doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.* Pavel Moc * Mgr. Magda Mocová * Veronika Rozhonová, Di.S.*Ing. Andrej Švagr, Ph.D.* Ing. Marcela Švarcová, Ph.D.* Irena Veselá Rendlová * Mgr. Barbora Zemanová

Činnost souboru podporuje Švandovo divadlo na Smíchově propůjčením zkušebny.